Kalite Yönetim Süreci

Üniversitemizde Kalite yönetim sistemimin uygulanması, yapmış olduğu faaliyetlerin performansını artırmaya yardımcı olması, sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, Üniversite için stratejik bir karardır.

Potansiyel faydaları ise;

 • Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun hizmetleri sürekli sağlama kabiliyeti,
 • Müşteri memnuniyetini artırma yönünde fırsatlara imkan tanıma,
 • Bağlamı ve hedefleri ile ilgili risk ve fırsatları belirleme,
 • Belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti

Kalite yönetim sistemimiz Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKO) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.

Üniversitemizde Kalite yönetim prensipleri

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Kişilerin katılımı
 • Proses yaklaşımı
 • İyileştirme,
 • Kanıt esaslı karar alma
 • ilişki yönetimi dir.