Üniversite Kalite Komisyonu

Pof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı

Öğr. Gör. Mesud ÖĞMEN

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hamza ALTIN

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ersin ERKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa AĞÂH

İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yunus ESEN

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Enis KARABULUT

Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

Ziraat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Emrullah ÜLGEN

Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bahri PATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Ahmet KAYINTU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Rıdvan POLAT

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. İkram ORAK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Yusuf TEMEL

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Yaşar BAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA Kalite Yönetimi Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOÇAK Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcısı
Nevzat UÇAR Strateji Daire Geliştirme Bölümü
Sait Nur OKUCU  Öğrenci Temsilcisi
Kübra ARSAN Kalite Yönetimi Kulübü Başkanı