Formlar

001-Eğitim Talep Formu

002-Eğitim Değerlendirme Formu

003-Eğitim Planı Formu

004-Düzeltici Faaliyet Formu (DFF)

005-Personel Oryantasyon Eğitim Planı Formu

006-Kütüphane Öğrenci Memnuniyet Anketi

007-Taşınır İstek Belgesi

008- YGG Toplantı Tutanağı

009 Cihaz Kartı ve Kalibrasyon Takip Formu

010-Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Bilgilendirme Formu

011-Periyodik Bakım Takip Formu

012-Risk Puanlama Formu

013-Uygun Olmayan Ürün Formu

014-Anket-Akademik Personel

015-Anket-İdari Personel

016-Anket-Öğrenci

017-Anket-Mezun Öğrenci

018-Anket-Dış Paydaşlar

019-Dilek ve Öneri Formu

020-Yeni Doküman Talep - Revizyon - İptal Formu

021-KYS Kayıtları Saklama Formu

022-Tedarikçi Değerlendirme Formu

023-Dosya Klasör Devir-Teslim Envanteri Formu

024-Akademik - İdari Birim Arşiv Kayıt ve Takip Formu

025-Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

026-Eğitim Etkinlik Ölçme Formu

027-Toplantı Katılım Formu

028-Çiftanadal Yandal Başvuru Formu

029-Ders Muafiyeti Formu

030-Harç İade Formu

031-Kayıt Dondurma Başvuru Formu

032-Kayıt Sildirme Formu

033-Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

034-Muafiyet ve İntibak Formu

035-Özel Öğrenci Başvuru Formu

036-Bingöl Üniversitesi Etkinlik Başvuru Formu

037-Fazla Mesai Takip Formu

038-Kantin Kafeterya Denetleme Formu

039-Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu

040-Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi

041-Konukevi Konaklama Belgesi Formu

042-Sosyal Tesisler ve Kafeteryalar Kullanım Başvuru Formu

043-Yemekhane Hizmetleri Denetleme Formu

044-Kalite Komisyonları Teşekkül Formu