Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Süreçleri Online Eğitim Programı Düzenlendi

Kurumumuz, 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında geçireceği dış tetkike hazırlanıyor. Bu kapsamda Koordinatörlüğümüz tarafından bir dizi eğitim, uygulama ve yerinde ziyaretler planlanmıştır. Bu eğitimlerin ikincisi olarak Akademik ve idari birimlerin kalite birim temsilcileri ile 15 Ekim 2020 tarihinde "Kalite Süreçlerinde Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Doküman Hazırlama Online Eğitim Programı" düzenlendi.

Eğitimcilerin eğitim sunum içeriklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.


“Birim Kalite Güvencesi Temsilcilerin Görev ve Yetkileri”
Arş. Gör. Dr. Yunus Emre AYNA


“Kalite Süreçlerinde Risklerin Gözden Geçirilmesi”

Arş. Gör. Dr. Ahmet KOÇAK


“Kalite Yönetim Bilgi Sistemi (KYBS) Tanıtımı ve Doküman Hazırlama”
Şef Selahattin KAVUT