Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısı yapıldı

TS EN ISO 9001:2015 çalışmaları kapsamında Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir sonraki aşamada TSE'den dış tetkikçilerin gelmesi bekleniyor.