Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında İç tetkik gerçekleştirildi

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 69 birimde İç Tetkik faaliyeti gerçekleştirildi. İç tetkik neticesinde farkedilen uygunsuzluklara yönelik Düzeltici Faaliyet formları oluşturuldu. Oluşturulan Düzeltici Faaliyet Formları birer nüshaları, takip edilmek üzere Kalite Yönetimi Koordinatörlüğüne teslim edildi. Üniversitemizin Dış Tetkiğe hazır hale gelmesi için iyileştirme faaliyetleri başlatıldı.