KYBS ve Veri Girişleri

Kalite Yönetim Sistemleri çalışmaları kapsamında, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde geliştirilen KYBS yazılımı tamamlandı. Kalite süreçlerine ait tüm dokümanlar KYBS yazılımına aktarıldı. Birimlerin daha önce oluşturdukları tüm kalite dokümanları birimlere verilen yetki çerçevesinde sisteme yüklendi. 2022 yılı İç ve Dış Tetkik için gerekli hazırlıklar yapılıp tamamlandı.