Kalite Yönetimi Bilgi Sistemi (KYBS)

Üniversitemiz tüm kalite süreçlerini 01.01.2022 tarihinden itibaren kalite süreçlerine ilişkin yürütülen İç Tetkik, Dış Tetkik, Risk ve fırsatlar, Kalite Hedefleri, Düzeltici Faaliyet Formları (DFF) gibi birçok faaliyet KYBS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.