İç Tetkik Faaliyetinin Yapılması

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2022 Yılı İç Tetkik faaliyeti gerçekleştirildi. İlk defa İç tetkik'e ait tüm süreçler KYBS yazılımı üzerinden gerçekleştirildi. Tüm dokümanlar sistem üzerinden kontrol edildi ve gerekli düzeltici faaliyet formları sistem üzerinden oluşturuldu. İç tetkik neticesinde oluşturulan İç Tetkik raporu oluşturuldu ve üst yönetime sunuldu.