Birim Kalite Temsilcileri Eğitimi

Üniversitemiz TSE EN ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Birim Kalite Temsilcilerine eğitim verildi. Eğitimde Risk ve Fırsatlar, Kalite Hedefleri ve Ölçme ve Değerlendirme faaliyetleri konuları üzerinde duruldu. Ayrıca birim kalite temsilcilerine KYBS yazılımı kullanım eğitimi verildi.