Veri Yönetimi ve Raporlama Çalışma Grubu

 Arş. Gör. Dr. Yunus Emre AYNA
Öğr. Gör. Burcu BATGA
Öğr. Gör. Ferhat ARI
Arş. Gör. İbrahim HIZIROĞLU
 Mali Hizm. Uzman Yard. Serhat ZENGİ