Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

 

Arş. Gör. Dr.

Ahmet KOÇAK

Öğr. Gör. İnan DURSUN
Kütüphaneci Mehmet Emre KUŞÇU

Bilgisayar İşletmeni

Pınar FELEK