Komisyonlar

Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN  

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hakan OLGUN

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN  

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

Veteriner Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Ziraat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞİMŞEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYINTU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KILIÇASLAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Rıdvan POLAT

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Yunus ESEN

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Hamza ALTIN

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Murat SOYLU

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Nevzat UÇAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Melih DURMUŞ

Öğrenci Temsilcisi

 


İdari Birim Kalite Sorumluları

Strateji Daire Başkanı Nevzat UÇAR
Personel Daire Başkanı Hasan Ali KORKANKORKMAZ
Bilgi İşlem Daire Başkanı Muhammet ÖZCAN
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Rıza KURTARAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Müslüm AYYILDIZ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Dursun ÖZTÜRK
Öğrenci İşleri Daire Başkanı  Muhittin TETİK

Bilgi-Veri Yönetimi Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK
Öğr. Gör. Burcu BATGA
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör. Ersin KARAKAYA
Öğr. Gör. Ahmet USLU
Arş. Gör. Yunus Emre AYNA
Arş.Gör. İbrahim GEYİK
 

Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Fen Edebiyat Fakültesi

1- Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ (Başkan)

2- Prof.Dr. Nezir YILDIRIM

3- Prof.Dr. İskender DEMİRKOL

4- Prof.Dr. Lütfi BEHÇET

5- Prof.Dr. Hikmet TAN

6- Prof.Dr. Abdulbaki ÇETİN

7- Prof.Dr. Abdullah TAŞKESEN

8- Doç.Dr. Zafer ŞİAR

9- Doç.Dr. Yaşar BAŞ

10- Doç.Dr. Nevzat ESİM

11- Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU

12- Doç.Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

13- Dr. Öğr. Üyesi  Hüseyin ÇALDAK

14- Dr. Öğr. Üyesi Vedat AVCİ

15- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman ÖNDER

16- Fırat ATAN (Fakülte Sekreteri)

17- Hacer EKİN (Öğrenci Temsilcisi)

İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi

1- Prof.Dr. Abdullah TAŞKESEN (Başkan)

2- Prof. Dr. Hikmet TAN

3- Prof. Dr. Sait PATIR

4- Doç. Dr. Mustafa AGAH

5- Doç. Dr. Abdülnasır SÜT

6-Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ

7- Dr. Öğr. Üyesi Nazif DEMİR

8- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜVEN

9- Dr. Öğr. Üyesi Halil TATLI

10-Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT

11- Serdar BAZANCİR (Fakülte Sekreteri)

12- Dilara TEKİN (Öğrenci Temsilcisi)

İlahiyat Fakültesi

1- Dr.Öğr.Üyesi Süleyman TAŞKIN (Başkan)

2- Prof.Dr. Orhan BAŞARAN

3- Doç.Dr. Mustafa AGÂH

4- Dr.Öğr.Üyesi Cengiz Mürsel

5- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şirin AYİŞ

6-Dr.Öğr.Üyesi Murat KAYA

7-Dr.Öğr.Üyesi Bedrettin BASUĞUY

8-Dr.Öğr.Üyesi Nebi BUTASIM

9-Dr.Öğr.Üyesi Ramazan KORKUT

10- Nurettin DANIŞ (Fakülte Sekreteri)

11- Ertan YEŞİLIRMAK (Öğrenci Temsilcisi)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

1- Dr. Öğr. Üyesi Kazım HANBAY (Başkan)

2- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜSTÜNDAĞ

3- Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Salih CELLEK

4- Dr. Öğr. Üyesi Nurullah DEMİR

5- Dr. Öğr. Üyesi Sadık ALASHAN

6- Dr. Öğr. Üyesi  Nuh ALPASLAN

7- Arş.Gör. Fatma Kürüm VAROLGÜNEŞ

8- Fakülte Sekreteri Kemal SAMUK

9- Mehmet Akif TUNÇ (Öğrenci Temsilcisi)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1- Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZGÜN (Başkan)                           

2- Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil GEÇİBESLER

3- Dr. Öğr. Üyesi Aliye BULUT

4- Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda Esra ERÇİM

5- Dr. Öğr. Üyesi Fadime KORKUT

6- Said AYRANCI (Fakülte Sekreteri)

7- Yunus MERT (Öğrenci Temsilcisi)

Veteriner Fakültesi

1- Prof. Dr. Hayati YÜKSEL (Başkan)

2- Prof. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU

3- Dr. Öğr. Üyesi Fatma TERLEMEZ

4-Arş. Gör. Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ (yedek üye)

5- Yavuz BAYLAS (Fakülte Sekreteri)

6- Volkan AY Fakülte (Öğrenci Temsilcisi)

Ziraat Fakültesi

1- Doç.Dr. Hakan İNCİ (Başkan)

2- Arş.Gör. Halit TUTAR

3- Arş.Gör. Ezgi DOĞAN

4- Arş.Gör. Alperen MERAL

5- Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÜLLER

6- Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK

7- Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DUMANOĞLU

8- Arş.Gör. Reşit TAYSI

9- Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR

10- Nihat AYAN (Fakülte Sekreteri)

11- Yusuf Kenan ATEŞ (Öğrenci Temsilcisi)

                                    

Fen Bilimleri

Enstitüsü

1- Dr. Öğr. Üye Sinan BAYINDIR

2- Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

3- Prof. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN

4- Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

5- Prof. Dr. Lütfi BEHÇET

6- Prof. Dr. İskender DEMİRKOL

7- Prof. Dr. Ali İNAN

8- Prof. Dr. Turgay ŞENGÜL

9- Prof. Dr. Muharrem ERGÜN

10- Dr. Öğr. Üye İbrahim H. GEÇİBESLER

11- Fatoş DAVRAN (Enstitü Sekreteri)

12- Ali SİNAN (Öğrenci Temsilcisi)

Sağlık Bilimleri

Enstitüsü

1-Dr. Öğr. Üyesi Halil ŞiMŞEK (Başkan)

2-Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAĞLAYAN

3-Dr. Öğr. Görevlisi Oktay KIZAR

5-Faruk YOLCU (Enstitü Sekreteri)

Sosyal Bilimler

Enstitüsü

1- Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ (Başkan)

2- Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Emin OSMANOĞLU

3- Arş. Gör. Yavuz Selim ÇELOĞLU

4- Arş. Gör. Ömer TAY

5- Arş. Gör. Muhsin TAN

6- Arş. Gör. Yunus Emre AYNA

7- Remziye BARAN (Enstitü Sekreteri)

8- Süreyya ÇETKİN (Öğrenci Temsilcisi)

Yaşayan Dilleri

Enstitüsü

1- Doç. Dr. Abdulnasır SÜT (Enstitü Müdürü)

2- Öğr. Gör. Murat VAROL (Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

3- Öğr. Gör. Zafer ATLI (Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

4- Sadrettin BEKİ (Enstitü Sekreteri)

5- Ayetullah KARABEYESER (Öğrenci Temsilcisi)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1-Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÇAKIR (Başkan)

2-Dr. Öğr. Üyesi Üzeyır KEMENT

3-Dr. Öğr. Üyesi Murat BAKIR

4-Arş. Gör. İlimdar YALÇIN

5-Yüksel KIYAK (Yüksekokul Sekreteri)

6-Barış KOYUNCU (Öğrenci Temsilcisi)

Yabancı Diller Yüksekokulu

1-Dr. Öğr. Üye Ahmet KAYINTU Başkan

2-Mahmut YILDIRIM (Yüksekokul Sekreteri)

3-Okt. Soner KAYA

4-Okt. Yahya GEYLANİ

5-Okt. Ahmet KESMEZ

6-Zilan ALTINKAYNAK (Öğrenci Temsilcisi)

Genç Meslek Yüksekokulu

1- Doç. Dr. Rıdvan POLAT (Başkan)

2- Dr. Öğr. Üyesi  Erdal ÇAÇAN

3- Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

4- Dr. Öğr. Üyesi Azize DEMİRPOLAT

5- Öğr. Gör. Doygun DEMİROL

6- Öğr. Gör. Murat AYDOĞAN

7- Öğr. Gör. Nesip DEMİRBİLEK

8- Öğr. Gör. Harun BİÇER

9- Musa ARABOĞA (Yüksekokul Sekreteri)

10- Mustafa BİLGE (Öğrenci Temsilcisi)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1- Öğr. Gör. Ömer ÇAMUR Başkan

2- Doç. Dr. İkram ORAK

3- Dr. Öğr. Üyesi Handan YILMAZ

4- Öğr. Gör. Suna TARKOÇİN

5- Öğr. Gör. Sümeyra CEYHAN

6- Öğr. Gör. Ramazan GÜNDOĞDU

7- Übeydullah AYDIN ​​(Yüksekokul Sekreteri)

8- Cengiz BOZOBA (Öğrenci Temsilcisi)

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

1- Doç. Dr. Yunus ESEN (Başkan)

2- Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf TEMEL

3- Öğr. Gör. Agit ATAŞ

4- Öğr. Gör. Fatma Zuhal EROL

5- Zahir ÇETİN (Yüksekokul Sekreteri)

6- Berat DEMİR (Öğrenci Temsilcisi)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1- Öğr. Gör.Ahmet USLU ​​(Başkan)

2- Dr.Öğr.Üyesi Mahinur KIRICI

3- Öğr.Gör.Sinan ÇAVUŞOĞLU

4- Öğr. Gör. Murat GÖRAL

5- Öğr. Gör. Burcu BATGA

6- Öğr.Gör.Filiz ÖZTÜRK

7- Öğr.Gör.Aziz BÜKEY

8- Öğr.Gör.Ayetullah KARABEYESER

9- Öğr.Gör. İlyas YILMAZ

10-MYO Sek.Mesut YEŞİLÇINAR

11- Öğrenci Zahid SEKİN (Öğrenci Temsilcisi)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

1- Prof. Dr. Murat SOYLU (Başkan)

2- Öğr.Gör. Hüsnü AYDEMİR

3- Öğr.Gör. Mustafa NARİN

4- Doç.Dr. Feride AKMAN

5- Doç. Dr. Ömer KILIÇ

6- Doç. Dr. Vehbi TÜREL

7- Doç. Dr. Kadir EJDERHA

8- Doç. Dr. Ferdi AKMAN

9- Dr.Öğr.Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

10- Dr.Öğr.Üyesi Emine ŞAP

11- Öğr.Gör. Hüsnü AYDEMİR

12- Öğr.Gör. Mevlüde KAN

13- Öğr.Gör. Mehmet Ali KÖPRÜ

14- Nihat ARGİN (Yüksekokul Sekreteri)

15- Mehmet BERDİBEK (Öğrenci Temsilcisi)