Kalite Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir, tercih edilen ve verimli bir üniversite olmayı, kalite sistemleri çerçevesinde hem akademik hem de idari personelin daha yetkin kişiler haline gelmeleri için gerekli iyileştirmeleri yapmayı, iç ve dış paydaşlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde tüm süreçleri iyileştirerek sürekli gelişim ve değişim içinde olmayı ve rekabetçi olmayı, akademik birikimlerimizi ulusal ve uluslararası düzeye taşıyarak uluslararası tanınırlığı arttırmayı, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve örnek bir üniversite olmayı kalite politikası olarak belirlemiştir.

Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU Koordinatör

Arş.Gör. Yunus Emre AYNA Koordinatör Yardımcısı