Üniversite Kalite Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ersin ERKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mustafa AGÂH

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN  

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Enis KARABULUT

Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Ziraat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zülfi CENNET

Kıraat İlmi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bahri PATIR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYINTU

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Gökmen KILIÇASLAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Rıdvan POLAT

Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Yunus ESEN

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Hamza ALTIN

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Mehmet Akif AKYOL

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU

Kalite Yönetimi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mesud ÖĞMEN

Genel Sekreter V.

Nevzat UÇAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Muhammed Metin AKDENİZ

Öğrenci Temsilcisi V.