Veri Yönetimi ve Raporlama Çalışma Grubu

Yunus Emre AYNA Arş. Gör. Dr.
Burcu BATGA Öğr. Gör.
Ferhat ARI Öğr. Gör.
İbrahim HIZIROĞLU  Arş. Gör.
Serhat ZENGİ Mali Hizm. Uzman Yard.