İstatistik Çalışma Grubu

Şenol ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi 
Burcu BATGA Öğr. Gör. 
Mehmet Emin YAŞAR Öğr. Gör.
Ersin KARAKAYA Öğr. Gör.