İdari Birim Kalite Sorumluları

Strateji Daire Başkanı Nevzat UÇAR
Personel Daire Başkanı Hasan Ali KORKANKORKMAZ
Bilgi İşlem Daire Başkanı Muhammet ÖZCAN
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Rıza KURTARAN
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Müslüm AYYILDIZ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr.Öğretim Üyesi Dursun ÖZTÜRK
Öğrenci İşleri Daire Başkanı  Muhittin TETİK