Bilgi-Veri Yönetimi Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK
Öğr. Gör. Burcu BATGA
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör. Ersin KARAKAYA
Öğr. Gör. Ferhat Arı
Arş. Gör. Yunus Emre AYNA
Arş.Gör. İbrahim HIZIROĞLU